Gabinet psychoterapii Leszno

693 126 846

Wsparcie psychologiczne w kryzysie

Są to spotkania dla osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, a znalazły się w trudnej, stresującej sytuacji życiowej. Spotkania wspierające mogą okazać się wystarczające by radzić sobie ze stresem towarzyszącym adaptacji do zmian lub podejmowaniu decyzji.

Celem wsparcia w kryzysie nie jest zmiana mechanizmów psychicznych, lecz wzmocnienie istniejących zasobów i mechanizmów obronnych.

Zobacz również:


Wsparcie psychologiczne w kryzysie
Gabinet psycholog