Gabinet psychoterapii Leszno

693 126 846

Konsultacje psychoterapeutyczne

To pierwszy kontakt z psychoterapeutą. Obejmuje 1 – 3 spotkań, na których, w atmosferze poufności, określone zostają: forma psychoterapii, wstępna diagnoza oraz czy podjęty będzie dalszy kontakt z terapeutą i na jakich zasadach. Konsultacje pozwalają na określenie wstępnej diagnozy problemów, z jakimi zgłasza się Osoba oraz formy możliwej pomocy w zakresie gabinetu psychoterapii.

Zobacz również:


Konsultacje psychoterapeutyczne
Gabinet psycholog