Gabinet psychoterapii
w Lesznie. Psychoterapia
indywidualna osób dorosłych

693 126 846
Julia Perucka: psychoterapeutka

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi. Przyjmuję osoby cierpiące na lęki, zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia osobowości. Również osoby będące w kryzysie, potrzebujące profesjonalnego wsparcia. Ukończyłam cykl szkoleniowy w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Gabinet psychoterapii w Lesznie

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym. Moja praca polega na regularnych spotkaniach zwanych sesjami terapeutycznymi. Trwają one około 45-50 minut, z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu. Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych polegającą na regularnych rozmowach z terapeutą. W trakcie spotkań tworzy się proces poznania, diagnozy, leczenia i rozumienia, w którym istotna jest regularność i wytrwałość.

Oferuję pomoc psychoterapeutyczną w zakresie leczenia: zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, bóle żołądka); innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, objawy hipochondryczne).

_____________________________

Wtedy, gdy ktoś cierpi z powodu:

braku satysfakcji z życia

niskiego poczucia własnej wartości

trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich

_____________________________

Psychoterapia
indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym. Moja praca polega na regularnych spotkaniach zwanych sesjami terapeutycznymi. Trwają one około 45-50 minut, z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu.

Więcej...

Konsultacje
psychoterapeutyczne

To pierwszy kontakt z psychoterapeutą. Obejmuje 1 – 3 spotkań, na których, w atmosferze poufności, określone zostają: forma psychoterapii, wstępna diagnoza oraz czy podjęty będzie dalszy kontakt z terapeutą i na jakich zasadach. Konsultacje pozwalają na określenie...

Więcej...

Wsparcie psychologiczne
w kryzysie

Są to spotkania dla osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, a znalazły się w trudnej, stresującej sytuacji życiowej. Spotkania wspierające mogą okazać się wystarczające by radzić sobie ze stresem towarzyszącym adaptacji do zmian lub podejmowaniu decyzji. Celem wsparcia w...

Więcej...


Gabinet: Psychoterapia indywidualna
Gabinet: Konsultacje psychoterapeutyczne
Gabinet: Wsparcie psychologiczne