Gabinet psychoterapii Leszno

693 126 846

Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym. Moja praca polega na regularnych spotkaniach zwanych sesjami terapeutycznymi. Trwają one około 45-50 minut, z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu. Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych polegającą na regularnych rozmowach z terapeutą. W trakcie spotkań tworzy się proces poznania, diagnozy, leczenia i rozumienia, w którym istotna jest regularność i wytrwałość. Okres trwania terapii rozciąga się w przedziale od kilkudziesięciu sesji do kilku lat. Zwykle terapia rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych i diagnostycznych, w trakcie których terapeuta zapoznaje się z sytuacją pacjenta i wspólnie określają cele i formy pracy.

Psychoterapia psychodynamiczna, to paradygmat w którym pracuję. Wywodzi się z założeń psychoanalizy. Opiera się na wielu, klasycznych oraz współczesnych teoriach psychoanalizy. Dostarcza mi bogatej wiedzy z zakresu rozumienia psychopatologii oraz ludzkich trudności. Terapia, którą prowadzę, bazuje przede wszystkim na rozumieniu i analizie tworzącej się relacji terapeutycznej między Pacjentem a Terapeutą. Teoria psychodynamiczna uwzględnia wpływ procesów nieświadomych na funkcjonowanie człowieka, jest dynamiczna, pozwala na dostosowanie technik terapeutycznych oraz odpowiednich interwencji do typu problematyki osoby, która uczestniczy w psychoterapii. Pomoc w ramach terapii polega między innymi na uświadomieniu mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się trudności i objawów. Metoda psychodynamiczna jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zobacz również:


Psychoterapia indywidualna
Gabinet psycholog